Doğru imalat için aşağıdaki soruların cevaplarını santimetre olarak yazınız.